Alimentatie

Tijdens de besprekingen komen er, indien van toepassing, twee soorten alimentatie ter sprake: kinder- en partneralimentatie.

Kinderalimentatie

Afhankelijk van de uiteindelijke invulling van waar de kinderen gaan wonen wordt er bekeken of er door één van beide partijen een bijdrage betaald moet worden voor de kosten van levensonderhoud van de kinderen. Het Nibud(Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) heeft richtlijnen opgesteld voor de hoogte van de kinderalimentatie. Deze richtlijn en het netto besteedbare inkomen bepalen uiteindelijk de hoogte van het bedrag.

Partneralimentatie

Het uitgangspunt bij een scheiding is dat beide partijen zoveel mogelijk moeten kunnen doorleven zoals ze gewend waren. Er wordt dus enerzijds gekeken naar de behoefte van de één en de draagkracht van de ander. Partijen zijn in principe vrij om overeen te komen wat ze willen, mits er niet voor Bijstand wordt aangeklopt bij de Sociale Dienst terwijl er wel draagkracht bij de andere partij aanwezig is. De bepaling van behoefte en draagkracht wordt getoetst aan zogenaamde “Tremanormen”. Belangrijk bij deze normen is dat er gekeken wordt naar het totaal van de kosten van levensonderhoud waar de alimentatieplichtige mee te maken krijgt.

Uw Financieel Echtscheidingsadviseur rekent diverse mogelijkheden met u door, een maandelijkse alimentatie, afkoop van de alimentatie in één bedrag, overbedeling bij de verdeling van het vermogen of zelfs afzien van alimentatie.
Uiteraard komen ook de fiscale aspecten aan bod.

Neem voor verdere informatie contact met ons op.