Belastingen

Op het gebied van de belasting is de periode tijdens en na de echtscheidingsprocedure een complexe aangelegenheid. Tijdens deze periode woont meestal één van beide partijen tijdelijk ergens anders maar wordt de hypotheek wel op de normale manier betaald. Dit heeft consequenties voor de aftrekbaarheid van de rente en de wijze waarop er met het eigen woningforfait omgegaan dient te worden.

Na de echtscheiding komen er vaak nog zaken aan de orde betreffende alimentatie, partner- en kinderalimentatie, waar in uw aangifte ook rekening mee gehouden moet worden. Uw Financieel Echtscheidingsadviseur kan u daar uitstekend bij helpen.

Neem voor verdere informatie contact met ons op.