Kosten

De totale kosten van een echtscheiding zijn moeilijk van tevoren vast te stellen. Hoe compleet levert u stukken aan? Kunt u het snel met elkaar eens worden? Één ding is zeker, u zult beduidend minder kwijt zijn dan in de situatie dat u beiden een eigen advocaat inschakelt. Enerzijds, het tarief van uw Financieel Echtscheidingsadviseur ligt aanzienlijk lager dan dat van een advocaat en anderzijds, het aantal uren dat de afzonderlijke advocaten zullen doorrekenen zal aanzienlijk hoger liggen.

Uiteindelijk kunnen we niet om een advocaat heen. Hij of zij zal de procedure bij de rechtbank aanhangig moeten maken, maar zal daar, met een compleet voorbereid en aangeleverd dossier, nog maar een aantal uren mee bezig zijn. Deze kosten komen bovenop de kosten van uw Financieel Echtscheidingsadviseur.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.